Výměna a vrácení zboží

  • Dodržujte prosím zákonem danou 14-ti denní lhůtu od data vašeho převzetí zboží do data doručení k nám.
  • Zboží, které vracíte zasílejte na adresu: Miroslav Točík (apriori sport),  ulice Hodějovická 448, 393 01 Pelhřimov
  • Zboží doporučujeme vracet v původním nepoškozeném či nepolepeném balení. Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit plnou kupní cenu a náklady na dodání zboží. U zboží, které bylo pro vyzkoušení smontováno, je nutné dodat zpět v původním stavu - tedy demontované a nejlépe doporučujeme v původním obalu skrze dopravu. V případě , že nebude tak učiněno, budeme účtovat skutečně vynaložené náklady a náročnosti prací spojených s uvedením zboží do původního stavu. 
  • Připojte číslo účtu, kam chcete vrátit peníze.